Водещите новини
Home » Любопитно » Пловдивчани към Yettel: Кажете коя генерация са в момента антените на покрива?
Пловдивчани към Yettel: Кажете коя генерация са в момента антените на покрива?

Пловдивчани към Yettel: Кажете коя генерация са в момента антените на покрива?

Сподели ме

Отговор от 90 собственици от блок „Елит 3“ срещу позиция на Yettel от 21.03.2022 г. с искане за премахване на базова станция 3005:

В репортажа от 17.03.2022 г. не сме заявявали, че антените на БС 3005 са 5-та технология. Не ни набеждавайте в това, за да не си търсим правата там, където е необходимо. Кажете коя генерация са в момента антените на покрива? Всичко, казано от нас в репортажа от 17.03.2022 г., не са внушения и интерпретации.

Повече от две години ние търсим и защитаваме правата си пред различни институции единствено и само за опазване на нашето здраве , на нашите деца, бременните и бебетата с майки в парк Пловдив 2019 от вредното въздействие на електромагнитното поле във връзка с наредба №9/91 г. и последващата я от 2002 г., и чл. 73, ал. 4, т. 2, б. в от Закона за електронните съобщения.

Молим Вашите юристи да отворят Закона за устройство на територията/ЗУТ/ и да проверят законосъобразно ли е РС 4/19.01.2015 г., издадено от Директор на дирекция УТТИ и Главния архитект на район Тракия във връзка с чл. 148 ,ал. 1 и 2 и чл. 141 от ЗУТ. Разрешение за строеж се издава само и изрично от главен архитект на Община, а не на район/кметство/. Не трябва ли при това положение да се спази чл.225 /1/ и /2/ от ЗУТ и базова станция 3005 да бъде премахната. Отговаряме Ви. Вие не се отнасяте много сериозно към въпросите със сигурността на потребителите Ви.

Защо ли? Ето Ви първи факт. Защото, когато отговорите на Главния държавен здравен инспектор, РЗИ Пловдив, адвоката ни и на етажната ни собственост, тогава може да твърдите, че се отнасяте сериозно. А то е свързано с искане на РЗИ Пловдив под изх.№ 94–31–6/14.07.2020 г. до „Теленор“ да представи актуална експертна оценка за базовата станция във възможно най–кратък срок“.

До момента такава не е представена. Вие се отнасяте с неуважение към изпълнителен орган в Република България и най–вече към Главния държавен здравен инспектор. РБ е законова държава и Вие сте длъжни да се съобразявате с това. Вие имате експертна оценка от 2013 г., която е за 3G технология.

Доколкото ни е известно, антените на БС 3005 са 4.5 G технология и Вие за нея нямате експертна оценка. Това показват екраните на телефоните ни, които сме абонати на Вас. Към експертната оценка е необходимо да имате и екооценка, тъй като срещу една от антените е разположен парк „Пловдив 2019“. На искането от РЗИ Пловдив от 14.07.2020 г. за експертната оценка Вие отговорихте, че се преустройвате на основание РС 4/19.01.2015. Тогава още РЗИ Пловдив трябваше да Ви санкционира, но не направи това, което ще разберете от изложението ни по–долу защо? Втори факт. От месец февруари 2020 г. досега в парк Пловдив 2019 изсъхнаха повече от 15 дървесни вида.

Това го знаят от Община Пловдив и район „Тракия“, но не вземат отношение.Все засаждат и засаждат нови, а те съхнат,въпреки че в парка има автоматична поливъчна система. В момента има две полуизсъхнали туи и то на разстояние от 90 –120 м.За случващото се имаме заявление със снимков материал до Министъра на МОСВ с вх.№ 94–00–62/17.01.2022 г. , препратено на РИОСВ Пловдив и оттам в РЗИ Пловдив за отношение. Трети факт.

Главният архитект на Община Пловдив през 2001 г е превишил правата си и разрешил монтирането на фасадната антена на БС 3005, след което ДНСК разрешава стро– ежа ѝ. С тези си действия са нарушили експертната оценка, утвърдена от Първи зам.-министър на МЗ, според която всички антени са били на покривното пространство.

Тази експертна оценка е имаме на хартиен носител. Четвърти факт. Не през месец юли 2021 г. , за спокойствието на гражданите, както е отбелязано в позицията Ви, е извършена проверка. Това беше за нашето безпокойство. Тази проверка бе на 25.06.2021 г., по наша жалба до Омбудсмана на РБ, на която ние не присъствахме не по наша вина.

Въпреки изричните указания и препоръки на Омбудсмана на РБ те не бяха изпълнени от РЗИ Пловдив и РДНСК Пловдив напълно. Двете институции се отнесоха безотговорно и извършиха повърхностно проверката. Даже не са направили замервания в парк „Пловдив 2019“.

Вие твърдите , че по време на тази проверка не са открити нарушения на издадените строителни книжа за базовата станция. Само компетентните органи могат да кажат дали има или не. След тази проверка от Цетин България ЕАД в РДНСК Пловдив е постъпило заявление с вх.№ Т–1794–03–617/29.06.2021 г. за започната процедура по изготвяне на инвестиционен проект за преместване на антените на друго място на покрива на сградата на асансьорната шахта. Ние не сме съгласни с този проект.

Даже да бъдат построени антените на т. н . жере /кула/, те ще са насочени директно срещу прозорците отново на повече от 64 апартамента ще бъдат в конуса на хоризонтала на ЕМП от 65 градуса. По повод недоволството ни от този инвестиционен проект изпратихме трета жалба до Омбудсмана на РБ.

По повод третата ни жалба бе организирана проверката на 17.03.2022 г. от НЦОЗА. Пети факт. На 17.03.2022 г. служителите направиха измервания на ЕМП в парк Пловдив 2019 и в апартаменти от блока ни. Резултатите от измерванията бяха в границите от 0,1 до 0,3 микровата на кв.см. След измерванията служителите на НЦОЗА установиха, че вън пред бл.77, вх. Б ги чакат две длъжностни лица от „Цетин България“ ЕАД и тримата инспектори от РЗИ Пловдив. От разговора с тях служителите на НЦОЗА констатираха, че от РЗИ Пловдив са се обадили на шефа на двете длъжностни лица и той ги е изпратил на проверката.

Служителите на НЦОЗА се обърнаха към тримата здравни инспектори с думите, че са компрометирали проверката. Как може да се нарече тази компрометирана проверка от страна на РЗИ Пловдив? Утвърдена практика, порочна схема, корупционна схема или престъпна небрежност? Действия достойни за Прокуратурата!!! РЗИ Пловдив не санкционираха „Теленор“, затова че не отговориха на искането им от 14.07.2020 г., защото оттогава са в тази зависима схема. Кой печели от това и кой губи? Трудно може да се докаже кой печели. То се знае кой губи!!!

Губим ние българските граждани, губим нашето здраве, здравето на нашите деца. Драга редакция, ние вече с Вас този сценарий го играем за втори път. Първият беше на 12. 03.2020 г. , когато един от същите тези здравни инспектори пред камера ни попита кой разреши построяването на блока ни срещу антените. Тогава ние му отговорихме да пита главния архитект. Същият този главен архитект е издал РС 4/19.01.2015 г. за строеж на БС 3005??? Малко разяснения по корупционната схема между здравните инспектори и инженерите от „Цетин България“ ЕАД. На всяка базова станция се намира технологичен контейнер/шкаф/. Вътре в него има нещо като в т. н . “умни къщи“.

Но технологичният контейнер може да е малко по–умен. Той се манипулира дистанционно от оператора и без физическо присъствие се намалява силата на ЕМП. За измерването мобилните инженери получават от здравните инспектори деня и часа. И работата е точна. И вълкът сит, и агнето цяло!!! Браво здравни инспектори и ръкопляскания за инженерите от Цетин България ЕАД!!! Уважаеми директори от борда на Yettel, трябва да знаете, че България е правова държава и в нея има закони и наредби, които трябва да ги спазвате. В Закона за здравето има един член 117, който, ако не го знаете, Ви молим да го прегледате и да го обсъдите. Касае се за здравето и живота на най–ценното, а това са нашите деца.

Молим Ви да дойдете до гр. Пловдив, при хубаво време, и ще видите за какво става въпрос. Парк „Пловдив 2019“ в „Тракия“ се посещава от над 150–200 човека, от които повече от половината са деца и бебета. Каква вина имат те, за да бъдат в конуса на ъгъла по хоризонтала от 65 градуса. А хигиенно–защитната зона на антената, която е насочена директно срещу парка, е от 80,91 метра за 3G технология. В момента тази антена е 4.5G LTE, за която Вие нямате експертна оценка. Как да Ви вярваме на изложението от 21.03.2022 г., че антените не са вредни? Вие бихте ли живели денонощно и целогодишно като нас вече повече от четири години в такива жилища?

Вие много добре знаете каква е тази енергия от антените. Тя е проникваща, отразяваща се и наслагваща се. Затова има допустими дози за човешкия организъм. Защо има наредба, в която е определено времето на престоя на техническия персонал на базовите станции? Време е да вземете решение да преместите базова станция 3005 на друго подходящо място в ЖК „Тракия“. Ние имаме подписка от 90 собственици на апартаменти от блока ни до Омбудсмана на РБ за премахване на БС 3005 от покрива на бл.77, вх. Б. Имаме изпратени за компрометираната проверка от Вашите служители и инспекторите на РЗИ Пловдив жалби до министъра на МЗ и до директора на НЦОЗА. Следва продължение.

10.04.2022 г., гр. Пловдив

Твоят коментар

About Натали Славова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*