Home » Новини от България » Казанлък дава на 54 млади семейства ваучери по 500 лева
Казанлък дава на 54 млади семейства ваучери по 500 лева

Казанлък дава на 54 млади семейства ваучери по 500 лева

54 млади семейства с новородено дете в община Казанлък са одобрени за получаването на ваучери за закупуване на памперси и детски храни.

Помощта за тях е в размер на 500 лева за първата половина на годината. Комисията, назначена със заповед на кмета, е провела три заседания, на които са разгледани общо 69 заявления-декларации за отпускане на еднократни финансови помощи под формата на ваучери.

От тях одобрени са 54, за 1 са поискани допълнителни документи, а други 14 са получили отказ.

Социалното подпомагане е достигнало с лек превес до повече мъжки рожби. От всички деца, за които до момента родителите са получили ваучери, 28 са момчета и 26 момичета. От тях 6 са родени в Казанлък, 46 – в Стара Загора, 2 – в Пловдив. Общата сума, която ще осигури Общината, е 27 000 лева.

Финансовата подкрепа за млади семейства стана възможна след предложение на кмета Галина Стоянова.

Най-честата причина за отказ е несъответствието с изискването за постоянен и настоящ адрес на територията на общината преди датата на раждане на детето (от 14 общо отказани заявления 10 са по тази причина). На изискването за минимум средно образование за двамата родители не са отговорили 3 заявления.

Един от отказите е заради установени задължения на единия родител към Община Казанлък, а другият родител е с прекъснати здравноосигурителни права за последните 4 години.

Социалната мярка цели поощряване на раждаемостта, задържане на младите хора в училище до получаване на средно образование, образованите млади семейства да останат да живеят и работят в община Казанлък и да бъдат привличани нови млади хора.

Според разпоредбите в Наредба № 17, считано от 13.04.2020 г., за всяко дете, родено от 01.01.2020 г. до края на годината, родителите могат да кандидатстват за отпускане на еднократна финансова помощ.

Източник: Кмета

Твоят коментар

About Натали Славова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*